מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

פרשות מטות-מסעי

שתי פרשות?!?

כן, זו לא טעות. בת / בר המצווה שלכם יוצא בשבת בה ייתכן וחוברו שתי פרשות שבוע לאותה השבת. מדוע זה כך? מכיוון שבשנים פשוטות (שנים שאינן מעוברות ואין בהן אדר א' ואדר ב') יש פחות שבועות ולכן צריך לצרף כמה פרשות לאותה השבת.

לצורך התאמת מחזור הקריאה ללוח השנה נבחרו ששה זוגות פרשות, ובחוץ לארץ נוסף עליהן זוג שביעי. הבחירה בפרשות אלו נובעת הן מאורכן, הן מהתוכן המשותף והן מהתאריך: הפרשות הללו קצרות יחסית; לרוב עוסקות בנושאים קרובים; סמיכותן של חלק מהזוגות למועדים נותנת עדיפוּת לחיבורן, לצורך התאמה עם לוח השנה לפי הכללים שלעיל.

אם בר/בת המצווה שלכם איננה בשנה מעוברת, הרי שבשבת שלכם מצורפות פרשת מטות ופרשת מסעי– שתיהן מספר במדבר.

בשתי הפרשות יחדיו יש יחד 244 פסוקים. הכנות מעשיות לכניסה לארץ מאחדות את שתי הפרשות, בהקצאת ערים ואזורים בארץ ועוד. סמיכותן לראש חודש אב נוחה  כך שבהמשך השנה ניתן יהיה לקרוא את פרשת דברים קודם צום תשעה באב ופרשת ואתחנן לאחר הצום (בשתיהן נושאים המתאימים לנושא תשעה באב), וכן להקדים את קריאתה של פרשת נצבים לשבת שלפני ראש השנה.

 

אז מה עושים בדרשה?

זכיתם למבחר גדול יותר של נושאים ורעיונות לדרשה שלכם. עברו על שתי הפרשות ובחרו את הנושאים והרעיונות המתאימים לכם:

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים