מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

פרשות נצבים-וילך

שתי פרשות?!?

כן, זו לא טעות. בת / בר המצווה שלכם יוצא בשבת בה חוברו שתי פרשות שבוע לאותה השבת. מדוע זה כך? מכיוון שבשנים פשוטות (שנים שאינן מעוברות ואין בהן אדר א' ואדר ב') יש פחות שבועות ולכן צריך לצרף כמה פרשות לאותה השבת.

לצורך התאמת מחזור הקריאה ללוח השנה נבחרו ששה זוגות פרשות, ובחוץ לארץ נוסף עליהן זוג שביעי. הבחירה בפרשות אלו נובעת הן מאורכן, הן מהתוכן המשותף והן מהתאריך: הפרשות הללו קצרות יחסית; לרוב עוסקות בנושאים קרובים; סמיכותן של חלק מהזוגות למועדים נותנת עדיפוּת לחיבורן, לצורך התאמה עם לוח השנה לפי הכללים שלעיל.

בשבת שלכם מצורפות פרשת נצבים ופרשת וילך – שתיהן מספר דברים.

בשתי הפרשות יחדיו יש יחד 70 פסוקים. בעבר נחשבו לפרשה אחת, וכיום מתייחסים אליהן כשתי פרשות. הנושא המשותף לשתיהן – דברי חיזוק כמעט אחרונים לקראת הכניסה לארץ והעברת ההנהגה. התאריך: סמוך לראש השנה.

 

אז מה עושים בדרשה?

זכיתם למבחר גדול יותר של נושאים ורעיונות לדרשה שלכם. עברו על שתי הפרשות ובחרו את הנושאים והרעיונות המתאימים לכם:

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים