מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

פרשות אחרי מות-קדושים

שתי פרשות?!?

כן, זו לא טעות. בת / בר המצווה שלכם יוצא בשבת בה חוברו שתי פרשות שבוע לאותה השבת. מדוע זה כך? מכיוון שבשנים פשוטות (שנים שאינן מעוברות ואין בהן אדר א' ואדר ב') יש פחות שבועות ולכן צריך לצרף כמה פרשות לאותה השבת.

לצורך התאמת מחזור הקריאה ללוח השנה נבחרו ששה זוגות פרשות, ובחוץ לארץ נוסף עליהן זוג שביעי. הבחירה בפרשות אלו נובעת הן מאורכן, הן מהתוכן המשותף והן מהתאריך: הפרשות הללו קצרות יחסית; לרוב עוסקות בנושאים קרובים; סמיכותן של חלק מהזוגות למועדים נותנת עדיפוּת לחיבורן, לצורך התאמה עם לוח השנה לפי הכללים שלעיל.

בשבת שלכם מצורפות פרשת אחרי מות ופרשת קדושים – שתיהן מספר ויקרא.

בשתי הפרשות יחדיו יש 144 פסוקים. איסורי העריות ו"ולא תקיא אתכם הארץ" הם עניינן של שתי הפרשות, בראשונה האזהרות ובשנייה העונשים, בין יתר המצוות שמוזכרות בהן.

 

אז מה עושים בדרשה?

זכיתם למבחר גדול יותר של נושאים ורעיונות לדרשה שלכם. עברו על שתי הפרשות ובחרו את הנושאים והרעיונות המתאימים לכם:

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים