מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

פרשות ויקהל פקודי

שתי פרשות?!?

כן, זו לא טעות. בת / בר המצווה שלכם יוצא בשבת בה חוברו שתי פרשות שבוע לאותה השבת. מדוע זה כך? מכיוון שבשנים פשוטות (שנים שאינן מעוברות ואין בהן אדר א' ואדר ב') יש פחות שבועות ולכן צריך לצרף כמה פרשות לאותה השבת.

לצורך התאמת מחזור הקריאה ללוח השנה נבחרו ששה זוגות פרשות, ובחוץ לארץ נוסף עליהן זוג שביעי. הבחירה בפרשות אלו נובעת הן מאורכן, הן מהתוכן המשותף והן מהתאריך: הפרשות הללו קצרות יחסית; לרוב עוסקות בנושאים קרובים; סמיכותן של חלק מהזוגות למועדים נותנת עדיפוּת לחיבורן, לצורך התאמה עם לוח השנה לפי הכללים שלעיל.

בשבת שלכם מצורפות פרשת ויקהל ופרשת פקודי – שתיהן מספר שמות.

בשתי הפרשות יחדיו יש יחד 214 פסוקים. שתי הפרשות עוסקות בביצוע הציוויים על בניית המשכן וכליו, והחיבור שלהן טבעי מבחינה עניינית.

אז מה עושים בדרשה?

זכיתם למבחר גדול יותר של נושאים ורעיונות לדרשה שלכם. עברו על שתי הפרשות ובחרו את הנושאים והרעיונות המתאימים לכם:

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים