מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

רשימת ספרים מומלצים לנושא פרשת השבוע וגיל המצוות

ותודה להורי שהביאוני עד הלום: בת מצווה ובר מצווה / עורכת: עלמה כהן-ורדי
את ואני / ארנה פילץ
התרמיל היהודי - מסע בר-מצווה בקהילות ישראל / מאת: עליזה לביא
בת מצווה – קובץ מאמרים / עורכת: שרה פרידלנד בן ארזה
מעגל החיים - אירועי מחזור החיים בקהילות ישראל בארצות המזרח / שלום צבר
ספר הציטטות היהודי הגדול / עורך: פרופ' אדיר כהן
פרשת השבוע – רעיונות חינוכיים / מאת: רחמים מלמד הכהן
הפטרת השבוע – רעיונות חינוכיים / מאת: רחמים מלמד הכהן
עמי וארצי בפרשת השבוע / קרן תל'י
מטעמי המקרא – מתכונים בניחוח פרשת השבוע / עורכת: דפי פורר-קרמר
לטייל עם התנ'ך- מסלולי טיולים בעקבות סיפורי התנ'ך / מאת: גליה דורון
לטייל עם חגי ישראל / מאת: שרה שוב
סיפורי ראשית / עורכת: תניא ציון
פותחים שבוע / עורך: נפתלי רוטנברג
קוראות מבראשית / עורכת : רותי רביצקי
לנצח אנגנך / עורכת: מלכה שקד

מאמרים בנושא בת מצוה ובר מצוה

  • אסתר לפיאן, השתיקה הרועמת – בת המצווה בקהילה האורתודוקסית, בהוצאת קולך – פורום נשים דתיות, אורים הוצאה לאור, ירושלים תשנ"ט – 1999
  • דניאל טויטו, חגיגת בת המצוה – עיון בדרכי פסיקתם של חכמי דורנו, בית הכנסת בהלכה ובהשקפה ובחינוך היהודי, תש"ס, 1-24.
  • יואל זילברשטיין, "בן שלוש עשרה למצוות" (אבות ה, כא) – משמעויות חינוכיות, מים מדליו (תשנ"ו), 203.
  • יוסף לוי, בר מצווה והרצף ההתפתחותי של היחיד, עת לעשות 3 (תשנ"א), 101-119.
  • יצחק דב גילת, "ברוך שפטרני מעונשו של זה" – לתולדותיו של מנהג, סיני קי"ח (סיון תמוז תשנ"ו), קעו – קפו.
  • יצחק דב גילת, בן 13 למצוות?, מחקרי תלמוד א (תש"ן) 53-39.
  • ישראל תא שמע, טקס החניכה בישראל, מקורותיו, תולדותיו, סמליו ודרכי התפתחותו, תרביץ סח, ד (תשנ"ט), 598.
  • נריה גוטל – בת מצוה – עיון מונחה במקורות, שמעתין 149 (תשס"ב), 57-78.
  • רוני וינשטיין, ילדות והתבגרות בחברה היהודית באיטליה בראשית העת החדשה – ראשיתו של טקס בר מצווה כטקס מעבר, איטליה יא (תשנ"ה), 97-114.
  • שלום צבר, טקס בר המצוה במסורת ובאמנות של עדות ישראל, רימונים 5 (תשנ"ז), 61-77.

 

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
WhatsApp chat