מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

ספר בראשית

ספר בראשית הוא הספר הראשון בתנ"ך ומכאן שמו – הספר שנמצא בראשית = התחלה. הוא כולל את סיפורי הבריאה (פרקים א-יא) ואת תולדות אבות האומה הישראלית (פרקים יב-נ).

ספר בראשית מתחיל בקורותיו של אדם כבחיר הבריאה, עובר אל נח הצדיק, אברהם, יצחק, יעקב ו-12 בניו. כך בצורה תמציתית חולף הסיפור על פני מאות שנים בספרו את היווצרות שורשי האומה הישראלית על-פי המסורת המקראית (יש המכנים תופעה ספרותית זו בשם 'טלסקופיה'). הסיפור מכוון לתאר את מקורותיו של עם ישראל ולפיכך מרבה להתרכז בדמויות המרכזיות, אבותיה הקדומים של האומה, ומתעלם משאר הדמויות הסובבות.

ספר בראשית נקרא בתרגומים היווניים, גנסיס = Γενεσις, יצירה, התהוות, על-שם האירוע הגדול ביותר המסופר בו: בריאת העולם על-ידי האל.

ספר בראשית נקרא אצל חז"ל גם ספר הישר, ע"פ הפסוקים: "וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלא היא כתובה על ספר הישר" (יהושע י). וכן, "ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר" (שמואל ב א). ומסביר רבי יוחנן (במסכת עבודה זרה, דף כה, עמוד א) שנקרא, ספר הישר על שם אבות האומה שנקראו ישרים כפי שאמר בלעם "תמות נפשי מות ישרים" (במדבר כג).

אולם החוקרים סבורים כי "ספר הישר" הוא חיבור עתיק שלא שרד ובו היו כתובים חלק מקורות עם ישראל.

אם נולדתם בשבוע של אחת מפרשות ספר "בראשית" – בחרו בתפריט למעלה את הפרשה בכדי לקבל רעיונות וסיוע לכתיבת הדרשה שלכם.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

תבנית נגישות פופ אפ