מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

פרשות תזריע-מצורע

שתי פרשות?!?

כן, זו לא טעות. בת / בר המצווה שלכם יוצא בשבת בה חוברו שתי פרשות שבוע לאותה השבת. מדוע זה כך? מכיוון שבשנים פשוטות (שנים שאינן מעוברות ואין בהן אדר א' ואדר ב') יש פחות שבועות ולכן צריך לצרף כמה פרשות לאותה השבת.

לצורך התאמת מחזור הקריאה ללוח השנה נבחרו ששה זוגות פרשות, ובחוץ לארץ נוסף עליהן זוג שביעי. הבחירה בפרשות אלו נובעת הן מאורכן, הן מהתוכן המשותף והן מהתאריך: הפרשות הללו קצרות יחסית; לרוב עוסקות בנושאים קרובים; סמיכותן של חלק מהזוגות למועדים נותנת עדיפוּת לחיבורן, לצורך התאמה עם לוח השנה לפי הכללים שלעיל.

בשבת שלכם מצורפות פרשת בהר ופרשת בחוקותי – שתיהן מספר ויקרא.

בשתי הפרשות יחדיו יש יחד 135 פסוקים. קו מאחד בין שתי הפרשות, הוא ארץ ישראל – שבת הארץ והשייכות לה', ועניין העבדים שמוזכר בשתיהן. התאריך: בדרך כלל סמוך לראש חודש סיון – חיבורן של הפרשות האלו מקדים את קריאתה של פרשת במדבר לפני חג השבועות ונדרש לקיום הכלל "מנו ועצרו".

 

אז מה עושים בדרשה?

זכיתם למבחר גדול יותר של נושאים ורעיונות לדרשה שלכם. עברו על שתי הפרשות ובחרו את הנושאים והרעיונות המתאימים לכם:

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

תבנית נגישות פופ אפ