מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

ספר דברים

דברים הוא הספר החמישי מבין חמשת ספרי התורה, המכונים גם חומשים. כשאר ספרי התורה הוא נקרא על שם שתי מילותיו הפותחות, "אלה הדברים". שמו הקדום (מתקופת חז"ל) היה משנה תורה, על פי הכתוב (דברים יז, יח), "וכתב לו את משנה התורה הזאת". אחד ההסברים לכינוי משנה תורה הוא, משום, שספר דברים הוא מעין סיכום של הנאמר בארבעת הספרים הקודמים.

אם נולדתם בשבוע של אחת מפרשות ספר "דברים" –
בחרו בתפריט למעלה את הפרשה בכדי לקבל רעיונות וסיוע לכתיבת הדרשה שלכם
.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

תבנית נגישות פופ אפ