מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

ספר שמות

ספר שמות הוא הספר השני בתורה. נקרא כך בגלל שהמילה השנייה בספר היא "שמות" – "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו". הוא נקרא גם ספר הגאולה.

בתרגומים היווניים (תרגום השבעים) נקרא הספר אקסודוס: οδος = דרך, εξ = החוצה, על-שם האירוע הגדול המתואר בו – יציאת עם ישראל ממצרים. שם זה נשמר בתרגומים ללטינית ובשל כך נקבע כשמו בשפות הרבות אליהם תורגם מלטינית.

ספר שמות מספר על שעבודם של בני ישראל במצרים, יציאתם ממנה ונדודיהם במדבר. בתוך נדודי בני ישראל במדבר משולבים סיפורים ואירועים שונים, ששיאם הוא מעמד מתן תורה על הר סיני. עוד מסופר בו על מלחמת ישראל בעמלק והוא כולל גם מצוות שונות.

אם נולדתם בשבוע של אחת מפרשות ספר "שמות" –
בחרו בתפריט למעלה את הפרשה בכדי לקבל רעיונות וסיוע לכתיבת הדרשה שלכם
.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

תבנית נגישות פופ אפ