מסע אל הדרשה לבני ובנות המצווה

ספר ויקרא

חומש ויקרא הוא הספר השלישי מחמשת חומשי תורה. חומש ויקרא נודע גם בכינויו "תורת כהנים", לו זכה כיוון שהוא עוסק בעיקר בהלכות הקרבת הקורבנות ושאר דיני המקדש. רובו המוחלט של ספר ויקרא עוסק במצוות וחוקים שונים, והוא מכיל רק שני קטעים קצרים בעלי גוון סיפורי.

חומש ויקרא עוסק בדיני כשרות, ומסביר בפירוט רב אילו חיות הן כשרות ומותרות במאכל, ואילו לא. הוא דן במצוות רבות הקשורות בטהרה ובטומאה, ומוזכרים בו חוקים כגון חוקי שמיטה, יובל, ואיסור על לקיחת ריבית.

על פי המדרש, פרשת ויקרא הפותחת את החומש היא הפרשה הראשונה אותה לומדים ילדי ישראל, וזאת כדי ש"יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות".

אם נולדתם בשבוע של אחת מפרשות ספר "ויקרא" –
בחרו בתפריט למעלה את הפרשה בכדי לקבל רעיונות וסיוע לכתיבת הדרשה שלכם
.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

תבנית נגישות פופ אפ